Ryan Reynolds จำครั้งสุดท้ายที่เขาพูดกับ Alex Trebek: ‘การขมขื่นอย่างแน่นอน’

Ryan Reynoldsจะสะท้อนให้เห็นถึงความรักในช่วงปลายอเล็กซ์ Trebek ตำนาน ” อันตราย! ” เจ้าภาพเสียชีวิตเดือนก่อนหน้านี้หลังจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อน